Kategorie

Odstraňovač Gel Laku 90ml Aceton

Výrobce: Silcare
59,00 Kč

Aceton 90ml

  • rozpouští tipy
  • rozpouští lepidlo
  • užitečný při sundávání Gel laku UV
  • Odstraňovač Gel Laku

Způsob použití:Nalít do určené nádoby, potom namáčet nehty až se získá požadovaný efekt.

Složení: aceton

Pozor:Nekonzumovat! Výrobek je vysoce hořlavý. Působí dráždivě na oči. Opakované používání může způsobovat vysušení nebo popraskání kůže.Výpary mohou vyvolávat ospalost a závratě.V případě potřísnění kůže okamžitě umyt kůži mýdlem a velkým množstvím vody.V případě zasažení oči vyplachovat velkým množstvím vody alespoň 15min.V případě polknuti vypláchnout ústa vodou,pokud je poškozeny při vědomí a následně zavolat lékaře.

Uchovávat uzamčené a mimo dosah děti! Pouze pro profesionální použití!!